Junto - 上車學堂
Junto

置業遇到難題?有我哋幫手!

買新樓代理回佣幾時攞到?點知佣金係幾多?能否提早領取?
上車學堂
買新樓代理回佣幾時攞到?點知佣金係幾多?能否提早領取?
最後更新:2023年03月16日

【Junto好唔好?】整合7大Lihkg Facebook等常見疑問
上車學堂
【Junto好唔好?】整合7大Lihkg Facebook等常見疑問
最後更新:2023年03月26日

【加息2023】月入幾多先上到車?供樓、銀行估價同壓測增加幾多?對抗「加息」點部署?
上車學堂
【加息2023】月入幾多先上到車?供樓、銀行估價同壓測增加幾多?對抗「加息」點部署?
最後更新:2023年03月25日

【新盤揀樓準備攻略】抽中咩籌號揀樓在望?掀開抽籤揀樓流程及6大注意事項
上車學堂
【新盤揀樓準備攻略】抽中咩籌號揀樓在望?掀開抽籤揀樓流程及6大注意事項
最後更新:2023年02月08日

【樓花招標】拆解新盤入標流程與細節、按揭成數、付款撻訂陷阱
上車學堂
【樓花招標】拆解新盤入標流程與細節、按揭成數、付款撻訂陷阱
最後更新:2023年03月16日

其他分類

新盤回佣陷阱
置業陷阱
新盤按揭貼士
置業心得
新盤分析

Whatsapp查詢