Junto - 置業心得
Junto

置業遇到難題?有我哋幫手!

【加息2023】月入幾多先上到車?供樓、銀行估價同壓測增加幾多?對抗「加息」點部署?
上車學堂
【加息2023】月入幾多先上到車?供樓、銀行估價同壓測增加幾多?對抗「加息」點部署?
最後更新:2023年03月25日

【新盤揀樓準備攻略】抽中咩籌號揀樓在望?掀開抽籤揀樓流程及6大注意事項
上車學堂
【新盤揀樓準備攻略】抽中咩籌號揀樓在望?掀開抽籤揀樓流程及6大注意事項
最後更新:2023年02月08日

【出租有伏】按揭慘被call loan?遇上租霸?買樓放租防伏攻略
置業心得
【出租有伏】按揭慘被call loan?遇上租霸?買樓放租防伏攻略
最後更新:2021年11月08日

【換樓攻略】樓換樓須知,甩名、居屋換樓、避免雙倍印花稅等操作竅門!
置業心得
【換樓攻略】樓換樓須知,甩名、居屋換樓、避免雙倍印花稅等操作竅門!
最後更新:2022年07月19日

【真係有前籌?】NOVOLAND抽籤結果分析前籌成數,入票抽新樓秘技絕密公開,如何提高中籤機會?
上車學堂
【真係有前籌?】NOVOLAND抽籤結果分析前籌成數,入票抽新樓秘技絕密公開,如何提高中籤機會?
最後更新:2023年03月26日

其他分類

上車學堂
新盤回佣陷阱
置業陷阱
新盤按揭貼士
新盤分析

Whatsapp查詢