【抽新盤可用信用卡入票?】跟本票入票有咩分別?抽中唔買有冇得唔買退票?
Junto
【抽新盤可用信用卡入票?】跟本票入票有咩分別?抽中唔買有冇得唔買退票?
上車學堂

【抽新盤可用信用卡入票?】跟本票入票有咩分別?抽中唔買有冇得唔買退票?

最後更新:2023年03月16日

相信各位準業主都有聽過抽新盤,見開價吸引有冇心大心細抽埋一份呢?其實抽樓之前要搞清楚細節,Junto 同大家仔細分析唔同入票付款方法嘅好壞,再提醒你地每個方法分別要注意嘅位。最後,我地仲會同大家講下如果抽中新盤,但唔想買應該要點做!

開立本票係入票抽新盤慣常程序,好多準買家都好奇,點解發展商唔接受支票或信用卡?主要有2大原因。

首先成本問題,信用卡會有相關手續費2-3%不等,$10萬一票就有$2,000 – $3,000手續費,2票就會double 計,多客人入票就會衍生龐大成本,有部份代理可無其他費用以信用卡代客人安排本票,不過羊毛出自羊身上,成本會轉嫁準買家。

第二,如成功選購該本票會轉為支付臨約5%細訂嘅一部份,如允許支票入票有可能撞正空頭支票,準買家冇任何代價就可以,所以為減省行政程序及臨約日確保順利扣款,發展商大多入票只接受本票。會德豐及細型發展商可能例外,為吸引準買家入票旗下新盤都可以支票入票,不過揀樓日就一定要自行準備本票作認購用途。

除成本考慮,以下為其他本票及信用卡入票利弊:

本票入票信用卡入票
手續費銀行會收取$25 – $35 一票手續費2-3%不等
退票時間較長,
或影響現金周轉
重點代理會何時處理退款
額外回贈因代理入票成本較低,
會願意提供較高佣金回贈
如成功認購確認扣款
可賺取積分或現金回贈
*留意多數信用卡T&C會定明
該筆扣款不會當作回贈消費。
潛在風險地產代理或會反口不回佣信用卡需時
扣帳令信用卡手佔用大額信用額
→ 影響信貸評級

選用Junto入票,我哋承諾至抵8成佣金作樓價回贈,明碼實價。


使用Junto登記認購新盤,專員跟進絕不推銷,兼享樓價回贈高達2%或以上,承諾佣金回贈(回佣)8成,幫你慳十幾萬甚至幾十萬的嘅買樓開支。

Junto有別於一般的代理,回佣細節白清寫楚簡潔易明,無多層人事架構批核程序,寫明8成至抵回佣絕不反口。我哋會先向你提供具有法律效力的「回贈確認書」,等你確認所有條款,先決定會否經我哋遞交該樓花之認購登記。

延伸閱讀:【回佣陷阱】簽咗回佣紙都可以反口?3大要點避免走數爭拗

延申閱讀:買新樓代理回佣幾時攞到?點知佣金係幾多?能否提早領取?

每一張本票會對應一個抽籤號碼,邊一個號碼抽中前籌就會使用該本票作為認購訂金,如成功選購該本票會轉為支付臨約5%細訂嘅一部份,其餘尾數當日以支票形式找付。

如果唔選擇認購就可以進行退票,下文有更多詳情

若心儀一手盤上車,做定功課睇睇呢年有咩新盤:【新盤積壓勢減價促銷?】2023年一手新樓供應預覽

入票需要去銀行辦理本票,辦理本票時銀行會扣起指定款項以確認本票有效,每張本票需要支付給銀行HK$25 – 50的手續費,枱頭指明發展商指定律師樓,無需擔心款項會被其他方兌現,而未使用本票亦不會過數。

本票的有效期多一般為2個月,若已過期或有任何塗改,本票立即無效,扣起款項就會自動存入原本戶口。

跟據地產代理監管局守則,地產代理在任何情況下都不得向一手住宅物業的準買家提供或提出提供貸款,即所謂冇任何入帳過款紀錄借款幫客人代出本票,有可能被地產代理監管局紀律處分。

當然可以,買樓選擇權其實向準買家身上,臨門可決定唔去揀樓。不過通常發展商想減省行政程序,一般只於多輪銷售結束後才進行統一退票,即約需3-4星期先可以拎返退票,即會鎖起你部份流動資金一段時間。

⼤型樓盤如柏瓏NOVO LAND會於兩三周內進行多輪銷售,如果你⾸輪銷售已經其他代理入票,未能認購之申請會自動復活參與次輪及打後銷售,正如之前提及,發展商為減省行政工作一般只於銷售結束後才進行統一退票,所以通常退票需時,中途亦不能轉換代理公司。退票一般需大概 3-4 星期先完成整個退票程序,但實際時間都是因發展商而異。

若準買家透過代理入票,發展商會將退票轉交代理,代理再跟客人交收。若自行入票則可以親自去發展商辦事處取回退票。

待銷售退票統一安排好後,再進行之銷售就係重頭開始,方可選用另一代理公司。

延伸閱讀: 【抽新盤秘技】自己入票更蝕底?同經代理入票有何分別?點樣入票最好?

如果選擇以本票入票,記得要跟經紀及地產公司預先約定佣金回贈的比率和條款,以免他們在簽單之後找藉口拒絕回佣。除此,關於退票事宜,準買家是有權在入票之前問清楚退票的時間和安排。這樣就可以避免因為退票問題而失去個人預算,確保不會影響現金周轉。

如果選擇以信用卡入票,記得要根據條款及細則、年費、優惠、附加費等,選擇最適合用作入票的信用卡,以免因為信用卡戶口扣帳產生一筆大額信用額的產生而飽受困擾,切記要跟信用卡中心溝通,以提高信用卡的信用額,避免因為入票抽新盤而令使用額超出一半,降低自己的信貸評級。

另外,大家提高信用卡信用額嘅同時,我們亦建議各位準買家在簽帳時使用多張的信用卡,令每張信用卡使用額維持 30-50%,保護自己的信貸評級。

除此,即使所選擇的入票方法是信用卡,各位準買家揀樓日都係要帶同本票去登記認購。

信用卡入票
抽中唔買
抽新盤
抽籤
支票入票
本票入票
退票
相關文章
最新新盤認購
 BAKER CIRCLE GREENWICH

BAKER CIRCLE GREENWICH

紅磡寳其利街18號 | 恒基兆業
$367.83萬起, 開放式 - 3房
樓盤資料及分析
親海駅2期 The Coast Line

親海駅2期 The Coast Line

東源街8號 | 長江實業
未有價單, 1房 - 3房
樓盤資料及分析
日出康城第11D期 凱柏峰III Villa Garda III

日出康城第11D期 凱柏峰III Villa Garda III

將軍澳康城路1號 | 信和置業, 港鐵, 嘉華國際
未有價單, 開放式 - 3房
樓盤資料及分析
 HENLEY PARK

HENLEY PARK

啟德沐泰街8號 | 恒基兆業
$518.2萬起, 開放式 - 3房
樓盤資料及分析